ថ្ងៃទៅហាត់ប្រាណលើកដំបូងរបស់មនុស្សជាច្រើនគឺមិនខុសគ្នាពីរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនេះទេ

កម្សាន្ត

ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើលំហាត់ដើម្បីទទួលបានរាងកាយមាំមួនហើយក៏អាចបញ្ចេញនូវរាល់សារធាតុពុលនៅក្នុងរាងកាយតែយ៉ាងណាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចហាត់ប្រាណបានយ៉ាងរលូននិងជារឿយៗទាល់តែមានការដាក់ចិត្ត ព្រោះថាការចាប់ផ្ដើដំបូងគឺជារឿងសំខាន់ហើយមនុស្សជាច្រើនអាចនិងស៊ូទ្រាំមិនបានជាពិសេសក្រោយការហាត់ពួកគេទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់លើរាងកាយហើយរអាក្នុងការបន្តទៀត ។

ថ្ងៃដំបូងនៃការហាត់ Yoga

ពេលរៀនហែលទឹកលើកដំបូង ទោះជាទឹករាក់ក៏ភ័យដែរ

ការហ្វឹកហាត់លើកដំបូង និងក្រោយពេលហាត់

នៅពេលដែលម៉ោងរោទ៍ត្រូវឡើងហាត់ប្រាណពីព្រឹកព្រលឹម

ពេលហាត់ប្រាណហើយមកដល់ផ្ទះ រកតែគ្រែគេងមិនទាន់ផង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *