១៤​ រូបភាពដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់ក្មេងៗពីមុន និងក្មេងៗពេលបច្ចុប្បន្ន……

កម្សាន្ត

ថ្ងៃនេះយើងបានប្រមូលផ្តុំនូវភាពចំនួន ១៤ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសៗគ្នា របស់ក្មេងកាលពីមុន និងក្មេងក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន ។ ចង់ដឹងថាមានអ្វីខ្លះសូមទៅមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចធ្វើការ Share ចែករំលែកអោយគ្រប់គ្នាបានឃើញផង បើសិនជាអ្នកគាំទ្រអត្តបទមួយនេះ។

 

14. ល្បែង  (Games)

13. ការពិន័យ ​(Punishment)

12. ក្មេងស្រីជំទង់​ (Teenage girls)

11. ការរៀនសូត្រ (A school day)

10. ការអប់រំផ្លូវភេទ (Sex education)

9. របស់ដែលកូនក្មេងលេងពេលយប់ (The childhood nightmare)

8.ទូរស័ព្ទ (Telephone)

7. របស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត (Favorite goodies)

6.តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីនៅពេលអ្នកធំឡើង?  (What do you want to be when you grow up?)

5. “ម៉ាក់, 5 នាទីបន្ថែមទៀត!” ( Mom, 5 more minutes, please!)

4. របស់ដែលក្មេងៗចូលចិត្តលេង (The most time-sapping toy of my childhood)

3. “Darling, ខ្ញុំបានរកឃើញរូបថតលោកតាអ្នក” (Darling, I have found your grandpa’s photo.)

2.រូបថ្លុក (Cartoons)

1. The greatest tragedy of childhood

សូមធ្វើការ Share ចែករំលែកអោយគ្រប់គ្នាបានឃើញផង! សូមអរគុណ!
ដោយ៖ ចំរើន
ប្រភព៖ https://brightside.me/wonder-curiosities/14-comics-on-how-much-todays-childhood-differs-from-ours-382660/?utm_source=fb_brightside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *