ប្រទេសទាំង ២៥ ដែលមានកង​កម្លាំង​យោធា​ ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក

យើងដឹងហើយថាគ្រប់ប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកយើងនេះ តែងតែត្រូវការកម្លាំងយោធា ដើម្បីការពារសន្តិសុខសង្គម  ជាពិសេសគឹការពារការឈ្លានពានពីប្រទេសដ៏ទៃ ។​

យ៉ាងណាមិញ យើងសង្កេតឃើញថាពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំចំនួនកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសនីមួយតែងតែមានការប្រែប្រួល ៕ ដោយយោងតាមប្រភពវេបសាយ www.businessinsider.com បានបង្ហាញអោយដឹងពីមហាអំណាចផ្នែកយោធាទាំង ២៥ ដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះ ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចធ្វើការ Share ចែករំលែកអោយគ្រប់គ្នាបានឃើញផង បើសិនជាពេញចិត្តអត្តបទមួយនេះ។

២៥.ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

 

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៤០ ២៦៣ ៧១១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៧៩២ ៣៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៥០២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៨៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៤០៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១០,៦ ពាន់លានដុល្លារ

២៤.​​ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៨ ១៦០ ២៧៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២៥៦ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៧៩០ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ១៧៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ១ ១៤២ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៥៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥៦,៧ ពាន់លានដុល្លារ

២៣ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង

ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង

 

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៥ ១១៥ ៣១១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៦ ៤៤៥ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៩៤៤ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៤៥៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥ ០២៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៩៦៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៧,៥ ពាន់លានដុល្លារ

២២.​​ ប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេសអូស្ត្រាលី
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២២ ៩៩២ ០៥៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៨១ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៦៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៧៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥៩ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៤៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ២៤,១ ពាន់លានដុល្លារ

២១. អ៊ីរ៉ង់

អ៊ីរ៉ង់
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨២ ៨០១ ៦៣៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៩៣៤ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៧៧ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ១៣៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ១ ៦១៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៣៩៨ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៦,៣ ពាន់លានដុល្លារ

២០. ប្រទេសថៃ

ប្រទេសថៃ
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦៨ ២០០ ៨២៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៦២៧ ៤២៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៥៥៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៧៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៧៣៧ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥,៤ ពាន់លានដុល្លារ

១៩.​​ ប្រទេសប៉ូឡូញ

ប្រទេសប៉ូឡូញ
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៣៨ ៥២៣ ២៦១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១៨៤ ៦៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៦៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៩៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ១ ០៦៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨៣ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៩,៤ ពាន់លានដុល្លារ

១៨.​​ តៃវ៉ាន់

តៃវ៉ាន់
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៤ ៤៦៤ ៧៨៧ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១ ៩៣២ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៨៥០ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៨៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ០០៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១០,៧ ពាន់លានដុល្លារ

១៧.​​ ប្រទេសប្រេស៊ីល

ប្រទេសប្រេស៊ីល
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២០៥ ៨២៣ ៦៦៥ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១ ៩៨៧ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៦៩៧ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៤៣ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤៦៩ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១១០ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ២៤,៥ ពាន់លានដុល្លារ

១៦.​​ ប្រទេសវៀតណាម

ប្រទេសវៀតណាម
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៩៥ ២៦១ ០២១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៥ ៤៨៨ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ២៧៨ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖  ៧៦គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ១៥៤៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៦៥គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣,៤ ពាន់លានដុល្លារ

១៥​.​​ ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល

ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨ ១៧៤ ៥២៧ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៧១៨ ២៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៦៥២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៤៣ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៦២០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៦៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១៥,៥ ពាន់លានដុល្លារ

១៤.​​ ឥណ្ឌូនេស៊ី

ឥណ្ឌូនេស៊ី
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៥៨ ៣១៦ ០៥១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៩៧៥ ៧៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៤១ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៣៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤១៨ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ២២១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៦,៩ ពាន់លានដុល្លារ

១៣.​​ ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២០១ ៩៩៥ ៥៤០ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៩១៩ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៩៥១ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៣០១ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៩២៤ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៩៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៧ ពាន់លានដុល្លារ

១២.​​ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

 

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៥០ ៩២៤ ១៧២ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៥ ៨២៩ ៧៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ៤៧៧ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៤០៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៦៥៤ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៦៦ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ

១១.​​ ប្រទេសអ៊ីតាលី

ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦២ ០០៧ ៥៤០ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២៦៧ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៨២២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៧៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២០០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៤៣ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣៤ ពាន់លានដុល្លារ

១០.​​ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប

ប្រទេសអេហ្ស៊ីប
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៩៤ ៦៦៦ ៩៩៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១ ៣២៩ ២៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ១៣២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៣៣៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤ ១១០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៣១៩ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤,៤ ពាន់លានដុល្លារ

៩.​​ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨០ ៧២២ ៧៩២ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២១០ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៦៩៨ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៩២ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥៤៣ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣៩,២ ពាន់លានដុល្លារ

៨. តួកគី

8. តួកគី

 

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨០ ២៧៤ ៦០៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៧៤៣ ៤១៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ០១៨ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២០៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៤៤៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៩៤ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៨,២ ពាន់លានដុល្លារ

៧.​​ ប្រទេសជប៉ុន

ប្រទេសជប៉ុន
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១២៦ ៧០២ ១៣៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣១១ ៨៧៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ៥៩៤ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៨៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៧០០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៣១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ

៦.​​ ប្រទេសអង់គ្លេស

ប្រទេសអង់គ្លេស
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦៤ ៤៣០ ៤២៨ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២៣២ ៦៧៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៨៥៦ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៨៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២៤៩ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៧៦ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៥,៧ ពាន់លានដុល្លារ

៥.​​ ប្រទេសបារាំង

ប្រទេសបារាំង
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦៦ ៨៣៦ ១៥៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣៨៧ ៦៣៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ៣០៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៩៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤០៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១១៨ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣៥ ពាន់លានដុល្លារ

៤.​​ ប្រទេសឥណ្ឌា

ប្រទេសឥណ្ឌា
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១ ២៦៦ ៨៨៣ ៥៩៨ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៤ ២០៧ ២៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ២ ១០២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៦៧៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤ ៤២៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ២៩៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥១ ពាន់លានដុល្លារ

៣.​​ ប្រទេសចិន

ប្រទេសចិន
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១ ៣៧៣ ៥៤១ ២៧១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣ ៧១២ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ២ ៩៥៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ១ ២៧១ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៦ ៤៥៧ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៧១៤ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១៦១,៧ ពាន់លានដុល្លារ

២.​​ ប្រទេសរុស្ស៊ី

ប្រទេសរុស្ស៊ី
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១៤២ ៣៥៥ ៤១៥ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣ ៣៧១ ០២៧ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៣ ៧៩៤ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៨០៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២០ ២១៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៣៥២ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៤,៦ ពាន់លានដុល្លារ

១. សហរដ្ឋអាមេរិក

1. សហរដ្ឋអាមេរិក
 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៣២៣ ៩៩៥ ៥២៨ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២ ៣៦៣ ៦៧៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១៣ ៧៦២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២ ២៩៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥ ៨៨៤ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៤១៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥៨៧,៨ ពាន់លានដុល្លារ

សូមធ្វើការ Share ចែករំលែកអោយគ្រប់គ្នាបានឃើញផង! សូមអរគុណ!
ដោយ៖ ចំរើន
ប្រភព៖ http://www.businessinsider.com/most-powerful-militaries-in-the-world-ranked-2018-2#25-algeria-1

5 thoughts on “ប្រទេសទាំង ២៥ ដែលមានកង​កម្លាំង​យោធា​ ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៨

 1. បងមើល វៀតណាមម្តងទៀតបងប្រហែលជាយកពត៍មានអត់ច្បាស់ពីរវៀតណាមទេ
  បើនិយាយពីររថក្រោះវិញសូម្បីតែឡាយក៏លើសនិងដែរ មិននិយាយពីររថពាសដែកទេ។
  បើនិយាយពីីរកម្ពុជាវិញ សរុប ៥០០គ្រឿងបាត់ទៅហើយក្នុងនោះរថក្រោះអាចមានដល់ទៅ
  ២០០គ្រឿងបាត់ចុះវៀតណាមជាប្រទេសគមន្និសដែលមានកងទ័ពខ្លាំងនោះបែរជាមានរថក្រោះ
  ៧៦គ្រឿងទៅវិញ។​ គ្រាន់តែញំមើលពត៏មានលេងៗនឹងវៀតណាមមានរថក្រោះ និង រថពាសដែក
  សរុបប្រហែលជាង១០០០គ្រឿង។ ហើយថែមទាំងមានយន្តហោះចប្បាំទំនើមៗទៀត។
  អរគុណ!!!

 2. បងមើល វៀតណាមម្តងទៀតបងប្រហែលជាយកពត៍មានអត់ច្បាស់ពីរវៀតណាមទេ
  បើនិយាយពីររថក្រោះវិញសូម្បីតែឡាវក៏លើសនិងដែរ មិននិយាយពីររថពាសដែកទេ។
  បើនិយាយពីីរកម្ពុជាវិញ សរុប ៥០០គ្រឿងបាត់ទៅហើយក្នុងនោះរថក្រោះអាចមានដល់ទៅ
  ២០០គ្រឿងបាត់ចុះវៀតណាមជាប្រទេសគមន្និសដែលមានកងទ័ពខ្លាំងនោះបែរជាមានរថក្រោះ
  ៧៦គ្រឿងទៅវិញ។​ គ្រាន់តែញំមើលពត៏មានលេងៗនឹងវៀតណាមមានរថក្រោះ និង រថពាសដែក
  សរុបប្រហែលជាង១០០០គ្រឿង។ ហើយថែមទាំងមានយន្តហោះចប្បាំទំនើមៗទៀត។
  អរគុណ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *