សូមប្រុងប្រយ័ត្នផង!! ​ចំពោះអ្នកដែ​លនិ​យមពា​ក់​​ ​​contact ​​lensទាំ​ងឡា​យ ​​ព្រោះ​តែ​ច​ ង់​ស្អា​តឆើ​តឆា​យ ​​ដោ​យមិ​​នគិ​​តពី​​លទ្ធផលដូ​​ចប្អូ​នស្រី​ម្នា​ក់​​នេះ​បា​នកើ​​ត…

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ហ្វេសបុ​ក៖ ​​សូ​​មចែ​ករំ​លែ​កចំ​ពោ​ះ​អ្នកចូ​​លចិ​​ត្តពា​ក់​​ ​​contact ​lens ​ទា​ំ​ងឡា​​យដែ​លចង់​ស្អា​តឆើ​​តឆា​​យ ​ដោ​យមិ​នបា​​នគិ​តពី​លទ្ធផល ​។សម័យគី​​មី​​ជឿ​នលឿ​ន ​អ្នកគ្រប់​​គ្នា​ដឹ​​ងច្បា​​ស់​​ណា​ស់​​ ​ទា​ំ​​ងរបស់​​ញា​ំ​ ​និ​​ងសំ​ភា​រ:ប្រើ​​ប្រា​​ស់​​ ​​ទោ​ះ​ជា​របស់​​ថ្លៃ​ក៏មិ​​នប្រា​កដថា​សុ​វត្ថិ​​ភា​ពចំ​ពោ​ះ​​សុ​​ខភា​ពដែ​​រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែ​វភ្នែ​កធម្មជា​​តិ​របស់​​យើ​​ងមិ​​នមា​​នលក់​​នៅ​ទី​​ផ្សា​រទេ ​​ទោ​​ះ​មា​​នលុ​យក្រា​​លពេញដី​​ក៏មិ​​នអា​​ចទិ​​ញគ្រប់​យ៉ា​ងអោ​​យត្រឡប់​​មកដូ​​ចដើ​មដែ​​រ ​​បើ​​ស្រលា​ញ់​​កែ​​វភ្នែ​​ក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ចង់​មើ​​លឃើ​ញមនុ​ស្សដែ​​លយើ​ងស្រលា​​ញ់​បា​​នយូ​​រសូ​មឈប់​ប្រើ​ប្រា​​ស់​ ​​contact ​lens ​ទៅ​ ​​បើ​​មិ​នចា​​ំ​បា​ច់​ ​ពិ​សេសមនុ​​ស្សស្រី​ដែ​លចូ​​លចិ​​ត្តmake ​up ​តែ​​ងពា​​ក់​វា​ពេលមា​​នកម្មវិ​​ធី​ម្ដងៗ  ​​វា​​មិ​​នស្អា​តអស្ចា​​រ្យអី​​ត្រឹ​មពា​​ក់​បន្ថែ​ម ​​contact ​​lens ​​នឹ​ងទេ ​​ ​ហេតុ​​អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូ​វយកកែ​​វភ្នែ​កដ៏ល្អរបស់​​យើ​​ងដូ​រជា​មួ​​យនឹ​ងភា​​ពឆើ​យឆា​យ ​ល្អបា​​នតែ​​មួ​​យភ្លែ​ត ​ហើ​​យបា​នមកវិ​ញគឺ​​ភា​​ពពិ​កា​​រមើ​​លអ្វី​​លែ​​ងឃើ​​ញដូ​​ចគេនា​​ ​​សួ​​រថា​​ពិ​​បា​កទេ? ​​ ​បើ​ងងឹ​តភ្នែ​ក ​​មើ​លលែ​​ងឃើ​​ញពិ​​ភពលោ​​កនេះ​​ ​តើ​អ្នកនឹ​​ងធ្វើ​​យ៉ា​​ងណា​? ​​ឬ ​ត្រូ​​វអោ​យគេដឹ​​កដៃ​​ពេញមួ​យជី​​វិ​ត?ជា​ក់​​ស្ដែ​​ងដូ​ចរូ​​បខា​ងក្រោ​​ម ​ប្អូ​នរបស់​ខ្ញុ​ំ​ ​គា​​ត់​ចូ​លចិ​​ត្តពា​ក់​​ ​contact ​lens ​ពេលmake ​​up ​ទៅ​កម្មវិ​ធី​​ណា​​ស់​​ ​​រា​ល់​ដងវា​​មិ​នដែ​​លកើ​តអី​​នោ​ះ​ទេ ​​

តែ​ថ្ងៃ​​នេះ​​បា​​នជួ​បហើ​​យ ​​គា​ត់​កំ​​ពង់​​រលា​​កភ្នែ​កកំ​​រឹ​តធ្ងន់​​ដែ​​ល ​បណ្ដា​លមកពី​ពា​ក់​​ ​contact ​lens  ​ត្រឹ​មត្រឹ​មតែ​​ ​​2-3h ​ទើ​បធ្វើ​​អោ​​យរលា​​ក ​បន្ទា​ប់​​ពី​គា​ត់​​បា​​នដោ​ះ​​ចេញ ​ក្រោ​យពេលត្រឡប់​​មកពី​កម្មវិ​ធី​វិ​​ញ ​នា​ពេលយប់​គា​​ត់​មា​​នអា​កា​​រ:មិ​​នសូ​វឈឺ​ប៉ុ​ន្មា​នទេ ​​លុ​ះ​​ព្រឹ​​កចា​ប់​ផ្ដើ​មធ្វើ​ទុ​​ក្ខខ្លា​​ំ​​ង ​​បន្ទា​​ប់​ពី​គា​ត់​​បន្ថែ​មកា​​រសំ​លឹ​ងមើ​លកុ​​ំ​ព្យូ​ទ័រ  ​(ពេលធ្វើ​កា​រ) ​​រឹ​​តតែ​​ឈឺ​​ភ្នែ​កខ្លា​​ំ​​ង ​​រហូ​តកម្រើ​​កភ្នែ​កលែ​ងបា​ន ​​មើ​​លអី​​ក៏មិ​​នឃើ​​ញ ​​

សូ​មមា​នកា​រប្រុ​ងប្រយ័ត្នខ្ពស់​ ​​រា​​ល់​​ពេលប្រើ​​ប្រា​ស់​គ្រប់​​ ​contact ​lens ​​ហេី​យ ​ប្រើ​ប្រា​​ស់​តា​​មកា​​រណែ​នា​​ំ​ ​​និ​ងមា​នអនា​​ម័យល្អទេី​បមិ​​នមា​នបញ្ហា​​អ្វី​​កើ​តឡើ​យ។ ​​កា​រប្រើ​​ទឹ​កចិ​​ញ្ចឹ​​ម ​lens ​​គ្មា​​នគុ​​ណភា​​ព ​ខ្វះ​​អនា​ម័យ ​contact ​lens ​​ប្រើ​ច្រើ​នខែ​ហួ​សកា​​លកំ​ណត់​ដែ​លបា​​នណែ​​នា​ំ​ ​ឬ ​contact ​lens ​ដែ​លមា​​នគុ​​ណភា​ពមិ​​នល្អ ​​contact ​lens ​​ក្លែ​ងក្លា​យពិ​​តជា​អា​ចផ្ដល់​ហា​​នី​​ភ័យដល់​​កែ​​វភ្នែ​​ក៕ ​(Dr. ​​Médecine ​Cambodge) ​Cr: ​​Cino ​Kimchi

ShareShareSharePinTweet0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *