ស្រី​ស្អា​តពិ​​តជា​គ្រោ​ះ​​ថ្នា​ក់​ណា​ស់​! ​ខំ​​ជឿ​​ទុ​​កចិ​​ត្ត ​​ឃើ​ញស្អា​​តសុ​ភា​​ព ​ចុ​ងក្រោ​យស្រី​​ស្រស់​​លេងមួ​​យក្បា​​ច់​ដា​ក់​ម្ចា​ស់​​ផ្ទះ​​ ​​ផ្អើ​លដល់​​សមត្ថកិ​ច្ចតែ​ម្តង

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ម្ចា​ស់​ផ្ទះ​ ​​បា​​នកើ​ត​ទុ​ក្ខ​មិ​​ន​សុ​​ខចិ​ត្ត ​ក៏បា​​ន​ដា​​ក់​​ពា​​ក្យ​ ​ប ​ណ្តឹ​​ ​​ង ​ទៅ​​សមត្ថកិ​​ច្ច ​​ដើ​​ម្បី​​ជួ​​យ ​​អន្តរា​​គមន៍ ​​ស្វែ​ងរក​នា​រី​​​កូ​​នឈ្នួ​​ល ​ឈ្មោ​ះ​​ ​​ឆា​​ន ​ណ​ប ​​អា​យុ​​​២៦​ឆ្នា​ំ​​ ​មា​​ន​លំ​​នៅ​​ ​នៅ​​​ឃុ​​ំ​​​ព្រែ​ក​ផ្ទោ​​ល ​​ស្រុ​​ក​អង្គរ​បូ​​រី​​ ​​ខេត្តតា​កែ​​វ ​ឱ្យមក​ចូ​លខ្លួ​ន ​មក​ដោ​​ះ​ស្រា​យ ​។​

​​

​​

មក​ធ្វើ​​ជា​​​កូ​​នឈ្នួ​​ល​គេ ​បា​ន​ជា​​ង​មួ​​យឆ្នា​​ំ​ ​​ដឹ​ងចិ​ត្ត​ម្ចា​​ស់​​ផ្ទះ​​ ​​ខ្ចី​លុ​​យ​មុ​​ន ​​ជិ​ត ​​៤ ​​លា​​ន​រៀ​​ល ​​ហើ​​យ​សន្យា​​ធ្វើ​កា​​រ ​កា​​ត់​​​ប្រា​ក់​​ខែ​​ ​​ក៏ប៉ុ​ន្តែ​​មិ​នទា​ន់​បា​ន ​​ប៉ុ​​ន្មា​ន​ផង ​មា​​ន​ដៃ​​ ​​មា​ន​ជើ​​ង ​លួ​ ​​ច ​​យក​របស់​របរ ​​របស់​​​ម្ចា​ស់​​ផ្ទះ​​ ​​ហើ​យ​បា​​ន​ ​​លួ​ ​ច ​​​រត់​ ​គេចខ្លួ​នបា​​ត់​​ ​​មិ​​ន​ព្រម​សង ​បំ​​ណុ​​ល​ម្ចា​​ស់​ផ្ទះ​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​ម្ចា​​ស់​ផ្ទះ​ ​ឈ្មោ​​ះ​​ ​លី​វ ​ស៊ី​វ​ជី​ន ​បា​​នឱ្យដឹ​​ងថា​ ​​កូ​​នឈ្នួ​​ល​ម្នា​ក់​​​នោ​​ះ​​ ​ឈ្មោ​​ះ​ ​​ឆា​​ន ​​ណ​ប ​​បា​នមក ​រស់​នៅ​ក្នុ​ង​ផ្ទះ​​​របស់​​ខ្លួ​​​ូ​​​ន ​បា​ន​ជា​ង ​​១​ឆ្នា​ំ​ ​​គឺ​​ចា​​ប់​តា​​ំ​ងពី​​ខែ​​ឧសភា​​ ​ឆ្នា​ំ​​២០២០ ​ហើ​យ​មកដល់​​ថ្ងៃ​ទី​ ​៨ ​​ខែ​​វិ​ច្ឆិ​​កា​ ​ឆ្នា​ំ​​២០២១ ​នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នា​រី​​កូ​​នឈ្នួ​ល​នោ​ះ​ ​បា​ន​រត់​គេចខ្លួ​ន ​បា​ត់​ស្រមោ​​ល ​ដោ​​យ​ជិ​ះ​​ម៉ូ​​តូ​​ ​របស់​​ម្ចា​ស់​ផ្ទះ​ ​​មក​ប្លុ​ង​ចោ​​ល ​នៅ​​​កន្លែ​​ងផ្ញើ​ម៉ូ​តូ​ ​​ផ្សា​​រ​តា​​កែ​​វ ​​ដោ​យ​គ្មា​ន​ដំ​​ណឹ​​ង ​អ្វី​​​ទា​ំ​​ងអស់​​​ថា​​ ​នា​​រី​​ខា​​ងលើ​ ​ទៅ​​ណា​​​? ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​មុ​​នពេល ​នា​ង ​រត់​គេចខ្លួ​​ន​នេះ​​ ​គឺ​​រូ​បនា​​ង ​បា​​ន​សុ​​ំ​​ខ្ចី​​ ​​លុ​​យ​មុ​​ន ​ចំ​នួ​​ន​ជិ​ត ​៤ ​​លា​​ន​រៀ​​ល ​ជា​​ថ្នូ​​រ​នឹ​​ង​កា​ររស់​នៅ​​ ​​ជា​​​កូ​​នឈ្នួ​ល ​តែ​​មិ​​នទា​​ន់​បា​ន ​​ប៉ុ​​ន្មា​ន​ផង ​​មួ​​យរយៈ ​ក្រោ​​យនេះ​ ​ចា​ប់​​ផ្តើ​​ម​ចេញ​ដើ​​រលេង​ប្លែ​​ក ​​បន្ត​មក ​នា​​ង​ស្រា​​ប់​​តែ​ ​​មា​ន​ដៃ​​​មា​ន​ជើ​​ង ​​លួ​​ ​​ច ​​​យក​របស់​របរ ​​មួ​យចំ​នួ​​ន ​​ចេញពី​ផ្ទះ​​ ​រត់​គេចខ្លួ​ន​បា​​ត់​ស្រមោ​ល ​​តែ​​ម្តង ​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ម្ចា​ស់​​ផ្ទះ​​ ​បា​​ន​និ​យា​​យ​បន្តថា​ ​នេះ​​ជា​​​សកម្មភា​​ព​ឆបោ​ក​ថ្មី​​ ​​មួ​យទៀ​​ត ​ដែ​​ល​ក្រុ​ម​កូ​ន ​​ឈ្នួ​​ល ​ប្រើ​​ ​​ល្បិ​​ ​​ច ​​ជា​មួ​យនឹ​​ង​ម្ចា​ស់​​ផ្ទះ​ ​​មិ​ន​ទទួ​​លខុ​សត្រូ​វ ​លើ​​កិ​ច្ចសន្យា​ ​​ដូ​​ច្នេះ​​សូ​ម ​ម្ចា​​ស់​ផ្ទះ​ ​​ដែ​លមា​ន​កូ​​នឈ្នួ​​ល ​មួ​យចំ​នួ​ន ​​សូ​​មមេត្តា​​​មា​​នកា​រ​ប្រុ​ងប្រយ័ត្ន​ទៅ​លើ​ ​​សកម្មភា​ព ​បោ​​កប្រា​​ស់​ ​របស់​​​កូ​​នឈ្នួ​ល ​​បែ​​ប​ខា​​ងលើ​​នេះ​​​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares

ShareShareSharePinTweet0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *