ស៊យធំហើយ! ឃើញឡានគេខូចចំកន្លែងស្ងាត់ បែរជាហ៊ានយក កាំ បិ ត ភ្ជ ង់ លោកទាហានយកលុយ មានអីគ្រាន់តែលោកទាហានរូតកាបូបភ្លាម ស្រាប់តែលោកចោររត់ប្រែនលែងងាកក្រោយ ដោយសារតែ

ចែករំលែក

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើង ខណៈដែលមានករណីបុរសម្នាក់ បានបើកឡាន ចៃដន្យខូចនៅកន្លែងស្ងាត់

ហើយយប់ជ្រៅទៀត ក៏ត្រូវបានចោ រម្នាក់ ប្រ ដា ប់ ដោយកូ ន កាំ .បិ .ត ចុ ង ស្រួច ចូលមក ភ្ជ ង់ ប្ល ន់ ស្រស់ៗ ធ្វើឲ្យគាត់ភ័ យញ័រសា ច់អស់។

នេះបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Kim Hout បានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍នេះឲ្យដឹងថា៖ «ម៉ោង១២យប់ ខ្ញុំមកពីភ្នំពេញ ហេីយខូចឡាននៅសៀមរាប កន្លែងស្ងាត់មួយ

តែមានបងប្រុសម្នាក់មកឈរនិយាយលែងបានជាគ្នា ហេីយក៏សូមអរគុណគាត់ដែលបាន មកឈរអោយបានជាគ្នា តែឈរបានប្រហែល ១៥នាទី គាត់ស្រាប់តែយកកូន កាំ បិ ត តូចមួយមក ភ្ជ ង់ ខ្ញុំ

ហេីយសួរថាបងមានលុយអត់ ខ្ញុំក៏ឆ្លេីយថាមានតេីបង តែនៅក្នុងឡានចាំខ្ញុំយកអោយបង ហេីយគាត់ក៏ថាចាំខ្ញុំទៅយកវិញ តែខ្ញុំបានបោះសោឡានអោយទៅគាត់ ហេីយបានប្រាប់គាត់ថា

ខ្ញុំអោយសោឡានបងហេីយ រួចណាមួយឡានក៏ខូចទៀតខ្ញុំរត់ទៅណាបាន ខ្ញុំមិនទៅចោល ឡានខ្ញុំទេបង ចាំនឹងហេីយ ខ្ញុំក៏បានដេីរទៅយកកាបូកខ្មៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឡានចេញមក

ហេីយគាត់ក៏ចង់ទាញយកទៅ តែខ្ញុំមិនអោយទេ ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថា យកតែលុយបានហេីយកាបូបខ្មៅនេះស្អាត ហេីយថ្លៃ ខ្ញុំសុំវិញបង ចាំខ្ញុំរូតកាបូបហេីយ

បងយកលុយនៅក្នុងនឹងចុះ ដល់ពេលខ្ញុំរូតកាបូបហេីយ គាត់បានបោះ កាំ .បិ .ត ចោល និងសោឡានទៅដី រួចរត់ទៅយ៉ាងលឿង

ហៅក៏មិនងាក​តែសំណាងដែលគាត់បោះ កាំ បិ ត និងសោឡានទៅដី បេីគាត់យកសោឡានទៅទៀត​ដឹងតែយ៉ាប់ជាងឡានខូ ច 100 ដងហេីយ»។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *